Eszkola

Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów w rurach wzór

Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów w rurach ma postać:

\(\alpha=\varphi \cdot \cfrac{w_0^{0,75}}{d^{0,25}}\)

gdzie:

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\varphi\) - funkcja Schacka,

\(d\) - średnica rury \([m]\),

\(w_0\) - prędkość gazu w temperaturze 0oC i pod ciśnieniem 760 mm Hg \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów w rurach - jak stosować w praktyce?

1+3 =