Twierdzenie sinusów (Snelliusa)


W każdym trójkącie stosunek długości dowolnego boku do sinusa kąta przeciwległego jest wielkością stałą i równą długości średnicy okręgu opisanego na tym trójkącie

Zależność tę można zapisać w następujący sposób:

\(\dfrac{a}{sin \alpha} = 2 R\)

\(\dfrac{b}{sin \beta} = 2 R\)

\(\dfrac{c}{sin \gamma} = 2 R\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c\) - długości boków trójkąta

\(\alpha, \beta, \gamma\) - kąty wewnętrzne trójkąta

\(R\) - długość promienia okręgu opisanego na trójkącie

 

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka