Eszkola

Benchmarking definicja i przykłady

Benchmarking to jedna z metod zarządzania, która opiera się o regularne porównywanie przedsiębiorstwa z jej otoczeniem konkurencyjnym lub liderami w konkretnej branży. Kluczowa w przypadku benchmarkingu jest właśnie kwestia systematycznego porównywania osiągnięć konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki temu można regularnie nadzorować to, w jaki sposób rozwija się przedsiębiorstwo i w razie konieczności wprowadzać udoskonalenia w organizacji, które jeszcze bardziej przyspieszą jej rozwój i budowanie lepszej pozycji na rynku.

Podział benchmarkingu

Benchmarking można podzielić na cztery główne rodzaje:

 • Wewnętrzny – wykorzystywany jest w dużych przedsiębiorstwach, które posiadają wiele oddziałów, odpowiadających za zbliżone działania. W takiej sytuacji można przeprowadzić porównanie efektywności działania poszczególnych działów i poszukanie najlepszych dla nich rozwiązań. Tego rodzaju benchmarking daje dostęp do pełnych danych i pozwala na efektywne przeprowadzenie porównania wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Jego wadą jest jednak dostępność tylko posiadanych w firmie rozwiązań i brak porównania z innymi firmami z rynku. Dlatego też najczęściej jest stosowany jedynie uzupełniająco.

 • Konkurencyjny – przeprowadzenie tego rodzaju benchmarkingu jest dość trudne z uwagi na niechęć konkurentów do ujawniania swoich danych. Warto mieć jednak na uwadze to, że benchmarking jest traktowany jako metoda partnerska, a nie wywiad i powinien być realizowany za zgodą obu stron. Sama współpraca pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami może jednak rodzić konsekwencje prawne związane z podejrzeniem zmowy lub innych zakazanych praktyk. Samo porównywanie się z konkurencją zazwyczaj nie przynosi przełomowych rezultatów z uwagi na to, że wiele firm stosuje dość podobne rozwiązania.

 • Funkcjonalny – opiera się o wyszukanie przedsiębiorstw z innych branż i porównywania ze sobą jedynie wybranych obszarów. Porównywaniu mogą podlegać procesy zaopatrzenia czy organizacja transportu na oddziałach produkcyjnych. Według wielu osób ten rodzaj benchmarkingu jest najkorzystniejszy dla firm i pozwala na znalezienie wielu potencjalnych obszarów zastosowania go.

 • Ogólny – jest inaczej nazywany horyzontalnym lub globalnym. Polega na porównywaniu procesów o dość uniwersalnym charakterze, które w wielu przedsiębiorstwach przyjmują dość podobną postać. Może dotyczyć na przykład praktyk związanych z obsługą klienta. Ten rodzaj benchmarkingu oferuje stosunkowo łatwy dostęp do danych, gdyż można współpracować z firmami, które nie stanowią bezpośredniej konkurencji.

Jak przeprowadzić skuteczny benchmarking?

Przeprowadzenie skutecznego benchmarkingu wymaga posiadania rozbudowanej wiedzy z obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw. Dodatkowo pojawiają się trudności w znalezieniu partnerów do przeprowadzenia benchmarku w firmie. W dodatku nie ma firm, które posiadają idealnie dopracowane wszystkie obszary działania i w wielu przypadkach znalezione metody działania będą gorsze niż te posiadane przez nas. Do najważniejszych cech dobrego benchmarku zalicza się:

 • Patrzenie w przyszłość.

 • Patrzenie całościowe oraz systemowe.

 • Koncentracja na jakości.

 • Zorientowanie na interesariuszy.

 • Precyzyjne komunikowanie kierunków oraz celów.

 • Wykorzystywanie benchmarkingu.

 • Możliwość wprowadzania zmian w organizacji.

 • Branie udziału w sieci benchmarkingowej.

 • Branie udziału w konkursach jakości.

Etapy benchmarkingu

Benchmarking można również podzielić na cztery poniższe etapy:

 • Planowanie – polega na identyfikacji przedmiotu badań oraz przedsiębiorstw do porównania danych. Na tym etapie należy również wyznaczyć metodę pozyskiwania danych.

 • Analiza – dotyczy przeprowadzenia samego badania i ustalenie odchyleń w obszarze efektywności. Obejmuje także określenie poziomu przyszłych wyników.

 • Integracja – etap dotyczy komunikowania wyników przeprowadzonego benchmarkingu oraz wyznaczenia celów funkcjonalnych.

 • Wdrożenie – polega na stworzeniu planu wdrożenia i podjęciu kroków do rozpoczęcia procesu. Dotyczy również kontroli całego procesu i wyznaczenia nowych benchmarków.

Benchmarking Wasze opinie

5-1 =