Eszkola

Dewaluacja definicja i przykłady

Dewaluacja jest obniżeniem wartości waluty danego kraju w stosunku do złota lub walut zagranicznych. Istotnym jest fakt, że proces ten dokonuję się poprzez decyzję administracyjną lub drogą ustawową, zatem jest to celowe i zamierzone. Najczęściej dewaluacja (w krajach gdzie jest stosowany system sztywnego kursu walutowego) przeprowadzana jest przez Bank Centralny lub rząd danego kraju.

Dla zobrazowania warto posłużyć się przykładem: dolar amerykański do lat 70. XX w. miał umocowanie w złocie. Jeśli na przykład uncja złota kosztowała 42 dolary, to dewaluacją nazwalibyśmy proces obniżenia wartości dolara w stosunku do złota. Na przykład, tak by uncję złota można było nabyć za 21 dolarów. Waluta zatem uległa by obniżeniu swojej wartości. Oczywistym skutkiem dewaluacji jest więc wzrost inflacji.

W jakim celu stosowana jest dewaluacja?

• Po to aby poprawić bilans płatniczy państwa – kraj o niskim bilansie płatniczym to ten, który więcej kupuje niż sprzedaje. W momencie przeprowadzenia dewaluacji państwo może eksportować produkty z korzyścią dla skarbu państwa.

• Zwiększenie popytu na eksportowanie towarów z państwa, w którym nastąpiła dewaluacja.

• Aby dopasować kurs waluty do aktualnie panujących na rynku

Niestety skutkiem wprowadzenia dewaluacji w państwie jest rosnąca inflacja w związku z podwyższeniem cen produktów, które są importowane co trwając przez dłuższy okres czasu wpływa niekorzystni na gospodarkę kraju.

Dewaluacja Wasze opinie

2+5 =