Eszkola

Kontrurbanizacja

Kontrurbanizacja to ostatni etap dezurbanizacji (wyludniania centrów miast) przejawiający się w przeorganizowaniu przestrzeni centrum miasta w typowo mieszkalne, przemysłowe lub usługowe. Równocześnie z tym następuje zmniejszenie zagęszczenia ludności, która przenosi się poza miasto na tereny rolnicze. 

Kontrurbanizacja Wasze opinie

2×5 =

Oprócz kontrurbanizacja może Ci się przydać