Eszkola

Nowoczesna gospodarka Japonii – uwarunkowania

Japonia jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata. Pod względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) jest zaliczana do trójki krajów o najwyższej wartości tego wskaźnika. 
Japonia rozwinęła się dzięki przemysłowi ciężkiemu w okresie przedwojennym, który po zakończeniu II wojny światowej został zrestrukturyzowany. Polegała ona na wprowadzeniu różnorodności struktury przemysłowej, rozwoju technologii, która pozwała w sposób materiałochłonny i energochłonny uzyskać podobną lub jeszcze większą ilość produktów. Postawiono na zwiększenie wydajności pracy. Wprowadzono również nowoczesne strategie komputeryzacji procesów technologicznych. Doprowadziło to do odejścia od przemysłu tradycyjnego, w którym największym atutem była pracochłonność (np. przemysł włókienniczy) oraz przemysłu ciężkiego, na rzecz szybkiego rozwoju przemysłu nowoczesnych technologii, czyli przemysłu elektronicznego, elektrotechnicznego, telekomunikacyjnego, precyzyjnego, optycznego. Kraj wykorzystuje jedynie importowane surowce ze względu na ich brak w swoich granicach i na drodze ich odpowiedniego przetworzenia powstają nowe produkty przemysłowe. 
Wprowadzenie tych nowych rodzajów przemysłu oraz komputeryzacja gospodarki doprowadziła do znacznego zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Postanowiono wybudować elektrownie atomowe, które pod tym względem są najbardziej wydajne. Dodatkowo uzyskuje się energię z odnawialnych źródeł energii, czyli wiatru, słońca, wód geotermalnych. 
W gospodarce kraju bardzo ważną rolę odgrywa handel zagraniczny. Wszystkie produkty przemysłu, czyli maszyny, środki transportu i produkty przemysłowe są eksportowane. Pozwala to na uzyskanie odpowiednio wysokiego dochodu. 
Wiele z krajowych firm rozszerza zakres swojej działalności poprzez budowanie filii w innych państwach, wzmagając ich dochody.
 

Nowoczesna gospodarka Japonii Wasze opinie

7-4 =
  • N Nikoś jestem 10.10.2022

    Japonia ma nowoczesna gispodarje bo tak i tyle.