Eszkola

Transport śródlądowy – cechy charakterystyczne

Transport śródlądowy nazywany inaczej żeglugą śródlądową to przewóz towarów i osób drogą wodną, ale odbywa się on głównie rzekami, kanałami między portami rzecznymi. Są one częścią infrastruktury śródlądowej. Poza nimi potrzebne statki śródlądowe, tramwaje wodne, promy, wodoloty, poduszkowce. Wykorzystują one naturalny nurt wody. 
Aby mógł się sprawnie odbywać istnieje potrzeba dobrze rozwiniętej sieci rzecznej. 
Jest wykorzystywana do przewozu stosunkowo małej ilości osób lub towarów ze względu na środowisko w jakim się odbywa. Dzięki temu jest stosunkowo tanim środkiem transportu i nie generuje zanieczyszczeń środowiska. Jest natomiast silnie uzależniony od czynników przyrodniczych takich jak sposób zasilania rzek, a co za tym idzie wielkości ich przepływu, okresowych wahań stanu rzek oraz ukształtowania powierzchni. 

Najważniejsze szlaki żeglugi śródlądowej:
- system Amazonki
- system Wołgi
- system rzek Wielkich Jezior Ameryki Północnej 
- system rzeki św. Wawrzyńca
- system Renu
- system Jangcy
- system Gangesu i Indusu

W Polsce ten rodzaj transportu jest słabo rozwinięty. 

Transport śródlądowy – cechy charakterystyczne

Autor zdjęcia: Obraz skeeze z Pixabay

Transport śródlądowy Wasze opinie

5+8 =