Eszkola

Transport przesyłowy – cechy charakterystyczne

Transport przesyłowy dostarcza wszelkie surowce energetyczne w postaci cieczy i gazów, a także samą energię. Są to rurociągi, którymi przesyłana jest ropa naftowa, gaz ziemny, jak również i woda. Liniami energetycznymi jest przesyłana energia elektryczna produkowana w elektrowni.
Taśmociągi umożliwiają transport węgla z kopalni bezpośrednio do elektrowni. 

Polsce najważniejszym rurociągiem jest rurociągi „Przyjaźń”. Płynie nim ropa naftowa z Rosji (z Altmiejewska) do Niemiec (do Lipska). Biegnie przez Rosję, Białoruś, Polskę, gdzie się rozgałęzia i jedna jego część trafia do rafinerii w Płocku, a druga wędruje dalej do Niemiec.  
Kolejny ropociąg pomorski  łączy Gdańsk z Płockiem. 
Gazociąg Jamalski przesyła gaz ziemny z Rosji przez Białoruś, Polskę do Niemiec. W Polsce biegnie na północy kraju (w pobliżu Białegostoku, Torunia, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego)  i ma układ równoleżnikowy. 

Rurociągi pozwalają na przesłanie dużych ilości surowców stosunkowo niskim kosztem. Przesyłanie nie jest zależne od warunków pogodowych. Istotną zaletą jest również to, że nie ma potrzeby przeładunku, żeby surowiec dotarł do odbiorcy. 
Rurociągi są budowane zazwyczaj nad powierzchnią Ziemi, co wymaga dużego nakładu finansowego biorąc pod uwagę późniejsze utrzymanie ich szczelności, żeby nie przeciekały.  W krajach bogatych buduje się podziemne linie przesyłowe, żeby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Transport przesyłowy – cechy charakterystyczne

Autor zdjęcia: Obraz Robson Machado z Pixabay

Transport przesyłowy Wasze opinie

9-2 =