Eszkola

Równanie temperatury wilgotnego termometru - wzór wzór

Równanie temperatury wilgotnego termometru wyrażone jest wzorem:

\(\cfrac{Y_w-Y}{t-t_w}=\cfrac{\alpha}{k_y}\cdot\cfrac{1}{r_w}=\cfrac{c_h}{r_w}\)

gdzie:

\(Y\) - wilgotność bezwzględna powietrza przepływającego wokół kropli wody \([-]\),

\(Y_w\) - wilgotność bezwzględna powietrza w warunkach nasycenia w temperaturze wilgotnego termometru \([-]\),

\(t\) - temperatura suchego termometru mieszaniny gazowej \([K]\),

\(t_w\) - temperatura wilgotnego termometru \([K]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(k_y\) - współczynnik wnikania masy \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(r_w\) - ciepło parowania w temperaturze wilgotnego termometru \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(c_H\) - ciepło właściwe wilgoci \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\).Równanie temperatury wilgotnego termometru - wzór - jak stosować w praktyce?

7×6 =