Eszkola

Wzór na współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika na podstawie znanej wartości innego wzór

Wzór na współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika na podstawie znanej wartości innego ma postać:

\(K=\left(\cfrac{\rho_a}{\rho_r}\right)^{0,75} \left(\cfrac{q_{ov,r}}{q_{ov,a}}\right)^{1,75} \left(\cfrac{\mu_a}{\mu_r}\right)^{0,25}\)

gdzie:

\(K\) - współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika \([-]\),

\(\rho\) - gęstość pary \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(q_{ov}\) - jednostkowa objętościowa wydajność chłodnicza \([\cfrac{kJ}{m^3}]\),

\(\mu\) - lepkość dynamiczna pary \([Pa\cdot s]\),

Indeksy \(a\) i \(r\) odnoszą się odpowiednio do wykorzystanego czynnika chłodniczego i czynnika dla którego znana jest wartość spadku ciśnienia.Wzór na współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika na podstawie znanej wartości innego - jak stosować w praktyce?

7-2 =

Oprócz - wzór na współczynnik poprawkowy dla spadku ciśnienia czynnika na podstawie znanej wartości innego może Ci się przydać