Eszkola

Wzór Giacalone'a wzór

Wzór Giacalone'a ma postać:

\(r_M=\cfrac{RT_w\ln P_{wr}}{T_{wr}-1}\)

gdzie:

\(r_M\) - molowe ciepło parowania \([\cfrac{J}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa \(R=8,31434 [\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T_w\) - absolutna temperatura wrzenia \([K]\),

\(T_{wr}\) - zredukowana temperatura wrzenia \([-]\),

\(P_{wr}\) - zredukowane ciśnienie pary przy tej samej temperaturze \([-]\).Wzór Giacalone'a - jak stosować w praktyce?

6-3 =