Eszkola

Wzór na zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne ma postać:

\(\dot Q_L=\sum\limits_{i=1}^n P_{Li}F_{Li}\cdot \cfrac{\tau_{Li}}{\tau_c}\cdot \varphi\)

gdzie:

\(\dot Q_L\) - zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne \([W]\),

\(P_{Li}\) - moc \(i\)-tej lampy elektrycznej \([W]\),

\(F_{Li}\) - współczynnik wydzielania ciepła od \(i\)-tej lampy \([-]\),

\(\varphi\) - współczynnik jednoczesności (dla hoteli i mieszkań φ=0,30÷0,50) \([-]\),

\(\tau_{Li}\) - czas pracy (po włączeniu) \(i\)-tej lampy elektrycznej \([h]\),

\(\tau_c\) - czas pracy chłodzenia \([h]\).Wzór na zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne - jak stosować w praktyce?

6+2 =