Eszkola

Gospodarka mieszana definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Rola rynku w alokacji zasobów różni się znacznie między krajami. W gospodarce nakazowej zasoby są rozdzielane przez system centralnego planowania. W gospodarce wolnorynkowej praktycznie nie występuje centralna regulacja konsumpcji, produkcji i wymiany dóbr. Między tymi skrajnościami znajdują się gospodarki mieszane.

Gospodarka mieszana to taka gospodarka, w której państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych, takich jak obrona narodowa czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Kontroluje również zakres, w jakim jednostki mogą kierować się w swoim działaniu własnym interesem. Innymi słowy: Gospodarka mieszana to taka, w której mechanizm rynkowy odgrywa wprawdzie rolę, ale występuje również znaczny zakres interwencji państwa. Jest to taka gospodarka, w której oprócz podstawowego mechanizmu napędowego (rozwojowego) istnieje i odgrywa istotną rolę mechanizm wspomagający (korygujący).

Gospodarka mieszana występuje w większości krajów, jednak niektóre z nich są bliższe gospodarkom nakazowym, a inne gospodarkom wolnorynkowym.


Gospodarka mieszana

Z rysunku powyżej wynika, że nawet na Kubie konsumenci dysponują pewną swobodą dokonywania zakupów. Natomiast nawet w takich krajach, jak USA, gdzie nastawienie wolnorynkowe jest najsilniej zakorzenione, państwo ma znaczny udział w dostarczaniu dóbr i usług publicznych, redystrybucji dochodu za pomocą podatków i płatności transferowych oraz regulacji rynków.


Gospodarka mieszana Wasze opinie

6-3 =