Eszkola

Office banking definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Office banking, inaczej bankowość korporacyjna, firmowa lub biurowa, polega na korzystaniu z systemu informatycznego za pomocą sprzętu i oprogramowania znajdującego się w siedzibie przedsiębiorstwa. Innymi słowy: Office banking to system, który pozwala przedsiębiorstwom wykonywać różnorodne operacje finansowe, np. przelewy, zakładanie lokat, wysyłanie list płac, bez konieczności fizycznej obecności w banku. Dzięki office banking przedsiębiorstwo może skutecznie i bezpiecznie zarządzać swoimi środkami pieniężnymi.

Każdy z systemów elektronicznej obsługi przedsiębiorstw office banking składa się z dwóch niezależnych modułów, z których jeden znajduje się u klienta, a drugi w banku. Aby przedsiębiorstwo mogło korzystać z office banking musi posiadać system informatyczny, czyli co najmniej komputer osobisty PC z oprzyrządowaniem oraz dostęp do modemu i linii telefonicznej). Natomiast bank instaluje oprogramowanie zajmujące się kontrolą dostępu użytkowników, zarówno pod względem uprawnień, jak i poprawności przesyłanych poleceń. Systemy office banking realizowane w przedsiębiorstwach są zróżnicowane pod względem technicznym, co ułatwia ich integrację z systemem informatycznym danego przedsiębiorstwa.

Koszty eksploatacji i wdrożenia systemu office bankingu klienta są różne, zależą np. od tego jaką wersję posiada (jednostanowiskową czy sieciową) i zwykle są ustalane indywidualnie. Różnice w cenach wynikają również z tego ile funkcji posiada system, tj. im więcej funkcji spełnia i im bardziej jest skomplikowany, tym droższy.

Lista dyspozycji (usług i czynności) składanych przez przedsiębiorstwo za pośrednictwem systemu office banking jest szeroka i są to usługi o charakterze informacyjnym, usługi transakcyjne oraz usługi uzupełniające (ich zakres uzależniony od rodzaju systemu oferowanego przez bank). Przykładowo zalicza się do nich:
 • operacje związane z obrotem płatniczym, przeprowadzane za pośrednictwem rachunku bieżącego, np. przekazy pieniężne, zlecenia stałe, krajowe i zagraniczne,
 • czynności dotyczące lokat pieniężnych np. otwieranie i obsługa lokat, monitoring lokat (liczba, suma, terminy zapadalności), wnioskowanie o likwidację istniejącej lokaty oraz o założenie nowej,
 • niektóre usługi związane z udzielaniem kredytów, np. wstępne przedstawienie wniosku o kredyt, przesłanie prośby o prolongatę spłat kredytu (odroczenie spłaty), wstępna ocena zdolności kredytowej firmy,
 • czynności związane z obrotem papierami wartościowymi (np. przeprowadzanie zleceń kupna lub sprzedaży określonych papierów wartościowych) oraz doradztwo ze strony banków, dotyczące korzyści inwestycji na rynku kapitałowym,
 • zamówienia przedsiębiorstwa, np. wyciągi bankowe, karty płatnicze, materiały informacyjne, prezentacja analiz i programów księgowych, analiza obrotów i sald, wolnych środków, stanów zadłużenia, prognozy stanu środków pieniężnych na rachunkach.
Korzyści przedsiębiorstwa z wykorzystania systemu office banking są znaczne i należą do nich, przykładowo:
 • możliwość korzystania z usług banku oddalonego od miejsca siedziby i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • możliwość korzystania z zasobów systemu informatycznego banku przy wykorzystaniu systemu informatycznego posiadanego przez przedsiębiorstwa,
 • natychmiastowy dostęp do licznych informacji np. wysokość salda, historia rachunku, bieżące kursy walut, bieżące notowania giełdowe,
 • możliwość dokonywania przelewów i przyjmowania płatności przez całą dobę,
 • możliwość korzystania z wpływów bieżących na rachunek przedsiębiorstwa do regulowania pilnych zobowiązań,
 • racjonalizacja gospodarki wolnymi środkami finansowymi (rozsądne nimi dysponowanie) np. znajomość stanu konta na koniec dnia roboczego pozwala lokować środki w postaci krótkoterminowych lokat typu jednodniowego oraz składać dyspozycję kupna lub sprzedaży walut,
 • zmniejszenie obciążenia własnego systemu finansowo-księgowego poprzez wyeliminowania konieczności drukowania dokumentów papierowych,
 • znaczne skrócenie czasu kontaktowania się z bankiem i składania zleceń,
 • możliwość ciągłej analizy płynności finansowej i efektywności stosowanych instrumentów finansowych,
 • współpraca systemów office banking z systemami finansowo-księgowymi, eliminująca konieczność ręcznego przenoszenia danych (umożliwia to eksport danych z systemu office banking do systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa oraz import danych z systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa do systemu w banku),
 • wzrost prestiżu firmy na rynku z racji stosowania innowacyjnych rozwiązań,
 • korzystanie z poczty elektronicznej ułatwia korespondowanie z bankiem,
 • racjonalizacja regulowania należności, dzięki czemu unika się wszelkich opóźnień i związanych z tym kar,
 • brak konieczności prowadzenia punktu kasowego w przedsiębiorstwie,
 • zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych przelewów, gdyż bank sam weryfikuje czeki i przelewy.
Dużą zaletą systemu office banking jest to, że w odróżnieniu od tradycyjnych metod dokonywania płatności, kontroluje on przebieg operacji od samego początku. Oznacza to w praktyce, że może on odrzucić polecenie, które zostało niewłaściwie wprowadzone np. z powodu błędnego numeru konta lub banku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybko i sprawnie reagować na własne błędy popełnione przy wprowadzaniu i zatwierdzaniu płatności, przy jednoczesnym redukowaniu kosztów usunięcia tych błędów i potrzebnego na to czas.

Office banking Wasze opinie

6+7 =

Oprócz office banking może Ci się przydać