Eszkola

Burza - powstawanie i rodzaje

Burze powstają na skutek zderzenia zimnych i ciepłych mas powietrza
Szybki rozwój ogromnych chmur burzowych i wilgotny chłodny wiatr, zwiastujący zbliżającą się burzę, są dobrze znane w większości regionów świata strefy tropikalnej i umiarkowanej. Na całym świecie w ciągu godziny ma miejsce około 760 burz. Chmury, które się tworzą przy burzy to zazwyczaj Cumulonimbusy. Są to chmury o budowie pionowej, których wysokość dochodzi w Polsce do 16 kilometrów. Sprzyjające warunki do rozwoju tych chmur panują w naszym kraju najczęściej od kwietnia do października.

Procesy wywołujące zjawiska burzowe  
Burze możemy zasadniczo podzielić na dwa typy: burze wewnątrzmasowe i frontalne. Te pierwsze dodatkowo dzielą się jeszcze na termiczne (konwekcyjne) i adwekcyjne.

BURZA TERMICZNA (KONWEKCYJNA)                                                             
Podczas słonecznego dnia słońce nagrzewa powierzchnię ziemi, która przekazuje część energii cieplnej do przypowierzchniowej warstwy powietrza, następnie ta warstwa powietrza, gdy się nagrzeje traci gęstość, staje się wyporna i zaczyna unosić się do góry, przekazując ciepło. Ten proces przekazywania ciepła związany z ruchami materii w gazie lub cieczy nazywamy konwekcją. Prąd konwekcyjny to ruch materii związany z różnicami temperatur. Kominem termicznym nazywamy pionowy ruch wznoszący powietrze w górę.

BURZA ADWEKCYJNA 
Gdy mamy do czynienia z adwekcją, wtedy nad dany obszar terenu napływa powietrze o innych właściwościach niż dane powietrze. W wyniku napływu zimnego, suchszego powietrza nad ciepłe i wilgotniejsze powstają burze adwekcyjne. Taka sytuacja powoduje pojawienie się prądów wznoszących, wywołanych różnicą gęstości warstw powietrza, co przekłada się na rozwój chmur o budowie pionowej. Na styku tych mas pojawia się konwekcja wywołana przez adwekcję. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej za frontem chłodnym  w strefie napływu chłodnego powietrza polarnomorskiego lub arktycznego. Burze adwekcyjne w Polsce mogą występować przez cały rok, jednak najczęściej pojawiają się od wiosny do jesieni. W zimie i wczesną wiosną komórki te przybierają specyficzną postać burz śnieżnych.

BURZA FRONTALNA
Burze te powstają bezpośrednio na froncie. Najczęściej związane są z frontem chłodnym, kiedy to powietrze polarnomorskie o niższej temperaturze wypiera ciepłe powietrze zwrotnikowe. W takich sytuacjach występuje wznoszenie frontowe. Burze frontalne zazwyczaj są gwałtowne i dynamiczne - wszystko zależy od aktywności frontu oraz od różnicy stykających się mas powietrza. Korzystne dla rozwoju burz są sytuacje, w których stykają się masy o dużych różnicach temperatury i wilgotności.

 

PIORUNY    

„Piorun – potężne wyładowanie elektryczne pomiędzy dwiema chmurami albo pomiędzy chmurą a ziemią, któremu towarzyszy huk i błyskawica”.
Powietrze powoduje wzajemne zderzanie ze sobą kryształów lodu oraz kropli wody, wywołując elektryzowanie się tych ciał. Na dnie chmury zgromadzony jest tak duży ładunek ujemny, że między nią a Ziemią powstaje ogromna różnica potencjałów rzędu nawet 100 milionów woltów. Wtedy dochodzi do wyładowań elektrycznych w postaci błyskawic i piorunów. Wkrótce rozlegają się grzmoty i zwykle spada ulewny deszcz.
Statystki meteorologiczne wskazują, że każdego dnia na całym świecie pojawia się około 9 miliardów błyskawic, przede wszystkim w klimatach tropikalnych. 

Burza Wasze opinie

5+6 =

Oprócz burza może Ci się przydać