Eszkola

Mołdawit

Mołdawit to ceniony kamień szlachetny pozyskiwany głównie z krateru Nördlinger Ries w zachodniej Bawarii (Niemcy). Mineralogicznie jest tektytem (gr. „tektos” – stopiony), czyli okruchem naturalnego szkliwa bogatego w krzemionkę. Zakłada się, że powstał podczas uderzenia meteorytu przez stopienie skał na powierzchni zasobnej w piasek a jego fragmenty rozrzucone zostały na odległość około 450km. Ostatnie badania krateru Ries wskazują, że ciało niebieskie o wielkości 1,5km uderzyło w powierzchnię Ziemi z prędkością 20km/s a eksplozja miała siłę porównywalną do wybuchu 1,8 miliona bomb atomowych zrzuconych przez USA na Hiroszimę (tj. ok. 2,4x1021dżuli). Miało to miejsce około 14,3-14,5 milionów lat temu w okresie miocenu. Co ciekawe, oprócz mołdawitu, uderzenie meteorytu przyczyniło się również do powstania dużej ilości diamentów (szacunkowo 72 000 ton) z lokalnego depozytu grafitu, których odłamki wielkości 0,2mm obecnie zdobią kamienne budynki w Nördlingen.

Mołdawit
Autor zdjęcia: James St. John [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
 
Mołdawit nazywany jest również wełtawitem ze względu na fakt jego pierwszego odkrycia w 1787 roku na Wetławie w ówczesnych Czechach (Bohemia) i na Morawach (Moravia), jednak dopiero pod koniec XIX wieku uznany został za materiał naturalny.
 
W skład mołdawitu wchodzi głównie tlenek krzemu – ok. 80% oraz tlenek glinu(III) – ok. 10%. Pozostałe to tlenki żelaza, wapnia, sodu, potasu i manganu.

Mołdawit
Autor zdjęcia: yvetteSoler [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
 
Ma charakterystyczny kolor zieleni i jest przezroczysty przez co nazywany jest często butelkowym kamieniem. Jego gęstość zależy od zawartości tlenku krzemu (SiO2) i waha się od 2,30 do 2,51g/cm3 (gęstość maleje ze wzrostem zawartości SiO2). Należy do kamieni lekkich. W skali Mohsa uzyskuje twardość 6,5 – 6,9 (szkło ma twardość 5,5). Im rośnie zawartość tlenku krzemu, tym wzrasta również twardość mołdawitu jak również jego kolor robi się jaśniejszy. Z tego względu w branży jubilerskiej cenione są jasne kamienie. Mołdawit topi się powoli w temperaturze od 1200 do 1400°C. Współczynnik załamania światła tego tektytu wynosi 1,478 - 1,510. Średnie wartości współczynnika załamania oraz gęstości są wyższe dla mołdawitów znajdowanych na terenie Czech i niższe dla tych z Moraw.
 
Mołdawit według medycyny niekonwencjonalnej zwiększa i stymuluje zdolności psychiczne. Jako kamień powstający z gwiazdy jest on traktowany jako ucieleśnienie kosmicznej energii. Ograniczony obszar jego występowania sprawia, ze jest on jednym z najrzadszych materiałów na Ziemi.
 
Mołdawit

Autor zdjęcia: Kevin Walsh [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Mołdawit Wasze opinie

7+3 =