Eszkola

Próba statystyczna - opis

Próbą statystyczną nazywamy zbiór obserwacji wybranych (lub wylosowanych) z populacji. Zazwyczaj stosuje się próbę losową, czyli, jak sama nazwa wskazuje, zbiór jednostek wybranych w sposób losowy

Na próbie statystycznej dokonywane są bezpośrednie badania statystyczne a wyniki badań uogólniane są na populację. Wybór próby statystycznej nie jest prosty, ponieważ nie każdy podzbiór populacji jest reprezentatywny. 

W jaki sposób wybrać próbę z populacji? Musimy tutaj pamiętać o cechach statystycznych, które chcemy zbadać. Cechy statystyczne możemy podzielić na:

  • jakościowe – niemierzalne, określane słownie (np. kolor oczu),
  • porzadkoweopisane za pomocą skali liczbowej, przy czym liczby wskazują jedynie na porządek, według którego zostały poustawiane analizowane cechy (np. liczba posiadanych dzieci),
  • ilościowe – mierzalne, określone liczbowo (np. wzrost, wiek).

Daną próbę statystyczną staramy się dobrać tak, żeby jak najlepiej odzwierciedlała badaną przez nas populację. Warto o tym pamiętać, ponieważ reprezentatywność próby jest niezwykle ważna. Metod doboru próby statystycznej jest niezwykle dużo, co pokazuje, że wcale nie trzeba analizować całej populacji, by wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Próba statystyczna Wasze opinie

5×5 =