Eszkola

Próba statystyczna

Próbą statystyczną nazywamy zbiór obserwacji wybranych (lub wylosowanych) z populacji. Zazwyczaj stosuje się próbę losową, czyli, jak sama nazwa wskazuje, zbiór jednostek wybranych w sposób losowy

Na próbie statystycznej dokonywane są bezpośrednie badania statystyczne a wyniki badań uogólniane są na populację. Wybór próby statystycznej nie jest prosty, ponieważ nie każdy podzbiór populacji jest reprezentatywny. 

W jaki sposób wybrać próbę z populacji? Musimy tutaj pamiętać o cechach statystycznych, które chcemy zbadać. Cechy statystyczne możemy podzielić na:

  • jakościowe – niemierzalne, określane słownie (np. kolor oczu),
  • porzadkoweopisane za pomocą skali liczbowej, przy czym liczby wskazują jedynie na porządek, według którego zostały poustawiane analizowane cechy (np. liczba posiadanych dzieci),
  • ilościowe – mierzalne, określone liczbowo (np. wzrost, wiek).

Daną próbę statystyczną staramy się dobrać tak, żeby jak najlepiej odzwierciedlała badaną przez nas populację. Warto o tym pamiętać, ponieważ reprezentatywność próby jest niezwykle ważna. Metod doboru próby statystycznej jest niezwykle dużo, co pokazuje, że wcale nie trzeba analizować całej populacji, by wyciągnąć odpowiednie wnioski.