Eszkola

Wzór na stałą Henry'ego wzór

Wzór na stałą Henry'ego ma postać:

\(\ln H=-\cfrac{r}{RT}+C\)

gdzie:

\(H\) - stała Henry'ego \([-]\),

\(r\) - ciepło rozpuszczania gazu \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(R\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\),

\(C\) - stała, którą dla konkretnego układu wyznacza się doświadczalnie \([-]\).Wzór na stałą Henry'ego - jak stosować w praktyce?

3+9 =