Eszkola

Mapy tematyczne

Mapa tematyczna to mapa, która przestawia jedno lub kilka zjawisk przyrodniczych lub zjawisk społeczno-gospodarczych. 

Podział map tematycznych określany jest w zależności od obranych kryteriów podziału.
 


Kryterium podziału


Rodzaj


PrzykładStopień generalizacji (uogólnienia)

Pełne (małe uogólnienie)


Budowa geologiczna Polski

Mapy tematyczne
źródło: By Qqerim - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3807883
 

 

 

 

 

Uproszczone (wysokie uogólnienie)


Religie w Afryce

Mapy tematyczne

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Religion_distribution_Africa_crop.png

 

 

 

Schematyczne


Mapa kolejki miejskiej w Kopenhadze
 

Mapy tematyczne
źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copenhagen_City_Rail_Schematic_Map.jpg

Stopień powiązania przedstawianych zjawisk

Proste (jedno zjawisko)

 

Mapa występowania Elymus farctus w Polsce:

Mapy tematyczne
źródło: https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Elymus_farctus_distribution_in_Poland.svg


 

 

 

 

Kompleksowe (dwa i więcej zjawisk)


Języki i dialekty Europy Środkowo-Wschodniej 

Mapy tematyczne

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jezyki_i_dialekty_Europa_Srodkowo_Wsch..jpg

Forma prezentacji kartograficznej

Ilościowe i jakościowe

Średnia roczna temperatura

Mapy tematyczne
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polska_%C5%9Brednia_temperatura.png 

 

 

 

Przedstawiające obiekty punktowe, liniowe, powierzchniowe

 

Bogactwa naturalne województwa dolnośląskiego

Mapy tematyczne
źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bogactwa_nat_D%C5%9AL.pngTemat


 


 


 

Fizyczno-geograficzne (przyrodnicze) - geologiczne, hydrograficzne, glebowe, klimatyczne

 

Głębokość jeziora Lubocześnica 
Mapy tematyczne
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jez._lubocze%C5%9Bnica.png

 

 

Społeczno-ekonomiczne (ludnościowe, osadnictwa, przemysłu, turystyczne)

Kartogram ludności Polski

Mapy tematyczne
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kartogram_ludnosci_Polski.svg
Funkcja

Inwentaryzacyjne

Warszawa: mapa miasta z inwentaryzacją zniszczeń popełnionych przez Niemców w latach 1939-1945

Mapy tematyczne
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zniszczenia.jpg


 

Interpretacyjne

     

Mapa anomalii grawitacyjnych Bouguera w New Jersey

Mapy tematyczne
źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nj_cboug.jpg

 

Mapy tematyczne Wasze opinie

5-1 =