Eszkola

Wykres kołowy - opis

Wykres kołowy


Wykres kołowy służy najczęściej graficznej prezentacji charakterystyki badanej grupy osób. Zaletą wykresu kołowego jest to, że koło symbolizuje nam 100%. Oznacza to, że koło jest całą naszą badaną grupą osób / jednostek. Jednakże te koło możemy podzielić na kilka kawałków względem jakiejś zmiennej, zazwyczaj tylko jednej.
Wykres kołowy
Na wykresie powyżej zaprezentowano rozkład płci badanej przez nas grupy osób. Wykres pokazuje nam, że mężczyźni stanowili około 2/3 całej naszej badanej grupy. 

Wykresy kołowe najczęściej wykorzystywane są w celu graficznego zaprezentowania charakterystyki badanych osób. Wykorzystywany jest dla zobrazowania częstości / frekwencji wariantów danej zmiennej. Wykres najczęściej tworzony jest dla jednej zmiennej, a poszczególne elementy koła obrazują procent występowania danego wariantu zmiennej (danej kategorii zmiennej, np: kobiety) w naszej grupie badanych osób. Wykres kołowy wykorzystywany jest również do prezentacji odpowiedzi na pytania zamknięte, z przeciwstawnymi sobie odpowiedziami. Prezentacja wyników na wykresie kołowym pokazuje "przewagę" w ilości osób udzielających danej odpowiedzi nad innymi odpowiedziami. Dzięki takiej prezentacji można określić, jak wiele osób wybrało / nie wybrało danej opcji.

Przykład: Zadano respondentom pytanie - "Czy zagłosuje Pan / Pani w nadchodzących wyborach do parlamentu?" 
Wykres kołowy
Na wykresie powyżej przedstawiono uzyskane odpowiedzi od wszystkich badanych osób. Około 2/3 badanych osób ma zamiar wziąć udział w nadchodzących wyborach, 28% badanych osób nie ma takiego zamiaru, a jedynie 8% jest wie jeszcze co zrobi. Wykres kołowy umożliwia szybko zorientować się z strukturze udzielanych odpowiedzi, w "przewadze" danej odpowiedzi nad innymi, pozwala ukazać wielkość " przewagi", jak również rzeczywisty procentowy udział w całej badanej próbie.

Wykresy kołowe często wykorzystywane są właśnie do przedstawiania wyników badań sondażowych, gdzie pytania mają charakter zamknięty. Duże różnice pomiędzy odpowiedziami dobitnie można wykazać prezentując je za pomocą wykresu kołowego. 

Wykres kołowy Wasze opinie

3×7 =
  • A Alan 28.09.2022

    Struktura zawodowa w procentach w swojej klasie 6 gastronomików i pięciu kucharzy