Eszkola

Założenia testu niezależności chi-kwadrat - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Są dwa najważniejsze założenia testu niezależności chi-kwadrat:

Minimalna liczebność próby = 5:
oznacza to, że w badanych grupach (czyli np. u mężczyzn, którzy wolą piwo, patrz: przykład test niezależności chi-kwadrat) minimalnie powinno być przynajmniej 5 zbadanych obserwacji. Przy dużych badaniach spełnienie tego założenia nie stanowi problemu, jednakże często badacze nie badają aż tak dużo osób badanych i czasem pojawia się sytuacja, że w jednej z wydzielonych grup jest mniej niż 5 obserwacji. W takich przypadkach stosuje się poprawki dla testu niezależności chi-kwadrat, tzw. poprawkę na ciągłość. Wykorzystywane pakiety statystyczne najczęściej automatycznie liczą wynik z uwzględnieniem poprawki na ciągłość, jeżeli są grupy o liczebności mniejszej niż 5.

Niezależność grup:
Drugą bardzo ważna zasadą jest niezależność zdarzeń, tzn., że wynik jednej osoby powinien odzwierciedlać jedną sytuację, a nie kilka. To znaczy, że jeżeli osoba znalazła się w grupie mężczyzn, którzy wolą piwo, to nie może znaleźć się w grupie mężczyzn, którzy wolą wino. Choć to wydaje się dość absurdalne, to sytuacja taka może zdarzyć się, gdy badacze zadają pytania z możliwością wielokrotnych odpowiedzi. 

Założenia testu niezależności Chi-kwadrat Wasze opinie

2×2 =