Eszkola

Wzór na wymaganą gęstość strumienia ciepła

Wzór na wymaganą gęstość strumienia ciepła ma postać:

\(\dot q_{WYM}=\cfrac{\dot Q_R-\dot Q_G}{A_{OG}}\)

gdzie:

\(\dot q_{WYM}\) - wymagana gęstość strumienia ciepła \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(\dot Q_R\) - zredukowane zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia \([W]\),

\(\dot Q_G\) - moc dodatkowa grzejników w pomieszczeniu \([W]\),

\(A_{OG}\) - pole powierzchni przypisanej do obiegu grzejnego \([m^2]\).