Eszkola

Home banking definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Home banking, czyli bankowość domowa, to obsługa rachunków bankowych przez modem elektroniczny za pomocą specjalnego oprogramowania. Innymi słowy: Home banking umożliwia komunikację oraz przepływ informacji i dyspozycji pomiędzy bankiem i klientem, np. poprzez pocztę elektroniczną. Oznacza funkcjonowanie systemów obsługi klientów indywidualnych w miejscu zamieszkania i wykonywanie operacji finansowych za pomocą np.komputera domowego (lokat środków, stałych zleceń) oraz funkcjonowanie systemów obsługi przedsiębiorstw w ich siedzibie i wykonywanie operacji finansowych za pomocą np. komputera firmowego (przelewów). Home banking jest obecnie jedną z podstawowych i najprostszych form bankowości elektronicznej.

W Polsce home banking wprowadziły najpierw filie banków zagranicznych tj. w 1992 roku Citibank Poland S.A., a rok później ING Bank i INP Bank. W 1993 roku usługi home bankingu zaczęły oferować również banki polskie, tj.: Bank Rozwoju Eksportu S.A. i Kredyt Bank S.A. Obecnie usługi home bankingu dla przedsiębiorstw oraz instytucji są standardem w ofercie handlowej w niemal wszystkich funkcjonujących na polskim rynku bankach.

Home banking był początkowo przeznaczony głównie dla podmiotów gospodarczych oraz zamożnych klientów indywidualnych. W celu sprostania ich zróżnicowanym potrzebom podstawową w usługach home banking stała się więc automatyzacja i sprawna teletransmisja, które przyczyniają się do przeprowadzania operacji na własnym rachunku szybciej, efektywniej i bezpieczniej. Ukazane cechy home bankingu są istotne dla klienta indywidualnego, bowiem wpływają one na oszczędność czasu. Home banking umożliwia klientom np. stały wgląd w dane własnego rachunku bankowego (pozwala to monitorować stan środków i na bieżąco sterować płynnością), umożliwia przeprowadzania operacji (przede wszystkim zleceń płatniczych, lokat terminowych), umożliwia korzystanie z informacji bankowych.

Home banking jako system obsługi klientów indywidualnych może się odbywać zarówno w trybie on-line, tj. w czasie rzeczywistym, jak i off-line, w którym między momentem złożenia zlecenia a realizacją występuje odstęp czasu.

Home banking ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, bowiem ułatwia im efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi bez konieczności umawiania się na wizytę w banku. Zaletą home bankingu jest możliwość łatwego zintegrowania go z systemami księgowości przedsiębiorstwa. Poza tym posiada on wielopoziomowy system zabezpieczeń, który sprawia, że do niedawna był uważany za najlepszy kanał dostępu w przypadku dużych przedsiębiorstw. Jednak od wprowadzenia internetowej bankowości korporacyjnej home banking jest zastępowany nowszymi rozwiązaniami.

Systemy typu home banking są często wykorzystywane do obsługi transakcji masowych i są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dużych przedsiębiorstw oraz innych instytucji w celu pełnego zintegrowania ich z wewnętrznymi systemami klientów.

Home banking jest usługą skierowaną do klientów, którym zależy na bardziej rozbudowanych i sprawdzonych rozwiązaniach. Opiera się on na połączeniu komputera klienta z systemem informatycznym banku, a połączenie w home banking odbywa się za pomocą linii telefonicznej (modem użytkownika łączy się z modemem banku) lub specjalnie dzierżawionego łącza. Home banking jako forma elektronicznej komunikacji pojawiła się przed rozpowszechnieniem internetu i funkcjonalnie jest ona zbliżona do bankowości internetowej. Często homebanking jest utożsamiany z bankowością elektroniczną. Jednak obydwie formy różnią się między sobą. W bankowości elektronicznej klient korzysta z takich przeglądarek, jak np. MS Internet Explorer, które są powszechnie stosowane. Umożliwiają one klientowi dostęp przez Internet do konta bankowego bez względu na porę i np. dokonywanie przelewów. Bankowość elektroniczna działa więc w oparciu o standardowe oprogramowanie, które jest wgrywane razem z programem operacyjnym komputera. Natomiast home banking:
  • wiąże się z koniecznością posiadania przez klienta specjalnego oprogramowania, które odpowiada za komunikację z bankiem i którego możliwości determinują zakres możliwych do wykonania operacji,
  • wiąże się z wykorzystaniem wydzielonego kanału komunikacji (np. linia telefoniczna, stałe łącze) zamiast publicznej sieci, jaką jest internet (chociaż nowsze systemy home banking korzystają z internetu jako medium), stąd home banking stanowi bezpieczniejszą dla klienta formę komunikacji elektronicznej,
  • umożliwia klientowi dostęp nie tylko do konta bankowego (tak jak w przypadku bankowości elektronicznej), ale także dostęp np. do kursów walut.
Na polskim rynku wyróżnia się wielu usługodawców typu home banking. Wśród nich wyróżniają się:
  • MultiCash, czyli modułową platformębankowości elektronicznej opartą na ogólnie przyjętych standardach międzynarodowych transmisji danych i formatów plików płatności (jest to program przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw współpracujących z jednym lub kilkoma bankami oraz wymagających np. zintegrowanej łączności, efektywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji z zakresu cash managementu, tj. bankowości transakcyjnej).
  • VideoTEL to polski program typu home banking przeznaczony dla przedsiębiorstw i instytucji znajdujący się w ofercie banków od 1996 roku i stanowi on standardowe oprogramowanie instalowane na komputerze klienta banku (możliwość zdalnego korzystania z różnorodnych usług bankowych udostępniana jest klientowi banku poprzez sieć telefoniczną, komputerową lub internet).
Systemy typu home banking są często wykorzystywane do obsługi transakcji masowych i są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dużych przedsiębiorstw oraz innych instytucji w celu pełnego zintegrowania ich z wewnętrznymi systemami klientów.

Home banking Wasze opinie

7+6 =