Eszkola

Siła nabywcza pieniądza definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pieniądz pełni bardzo ważną rolę w obrocie gospodarczym. Dzięki niemu możliwa jest wymiana dóbr oraz mierzenie ich wartości. Siła nabywcza pieniądza to wskaźnik ilości dóbr, które można nabyć za jednostkę pieniężną. Upraszczając: kiedy rośnie cena dobra, spada siła nabywcza pieniądza, bowiem za 1 zł możemy nabyć mniej dóbr i odwrotnie, kiedy spada cena dobra, rośnie siła nabywcza pieniądza (za 1 zł możemy nabyć więcej dóbr).

Zmiany siły nabywczej pieniądza dokonują się za pośrednictwem ogólnego poziomu cen.

Malejąca siła nabywcza pieniądza powoduje pojawienie się wielu problemów, między innymi inflację. Sytuacja taka nie jest korzystna dla osób oszczędzających (za oszczędzone pieniądze mogą kupić mniej dóbr, niż wtedy, kiedy rozpoczęli oszczędzanie), czy otrzymujących stałe wynagrodzenie (za to samo wynagrodzenie mogą kupić coraz mniej dóbr). Spadek siły nabywczej pieniądza powoduje, że gospodarstwa domowe zamiast kupować dobra konsumpcyjne, starają się kupić jakiekolwiek dobra, aby zminimalizować straty.

Zjawisko wzrostu siły nabywczej pieniądza przy równoczesnym spadku cen dóbr, zazwyczaj jest związane z fazą kryzysu cyklu koniunkturalnego (często dochodzi do zmniejszenia się wielkości produkcji i zatrudnienia). Obecnie występuje bardzo rzadko. Wiele krajów stara się stale utrzymywać inflację na niewielkim poziomie, bowiem uważają takie rozwiązanie za korzystne dla gospodarki.


Siła nabywcza pieniądza Wasze opinie

9-2 =