Eszkola

Rynek walutowy definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Rynek walutowy

Rynek, na którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży walut na dowolny termin, nazywany jest rynkiem walutowym. Innymi słowy: Rynek walutowy jest rynkiem międzynarodowym, na którym spotykają się kupujący i sprzedający walutę. Podstawowymi walutami, którymi się handluje są: dolar amerykański, euro, jen, funt szterling. Udział złotego w rynku walutowym jest niewielki.

Rynek walutowy Forex to największy rynek finansowy na świecie z dziennymi obrotami przekraczającymi 1,5 bln dolarów. W Polsce obrót dzienny jest na poziomie od 1 do 1,5 mld dolarów.

Rynek walutowy jest największym rynkiem finansowym (pod względem wielkości jest on nieporównywalny z żadnym innym rynkiem). Jego ważną cechą jest niezwykle silny stopień integracji różnych centrów handlu walutami, a bezpośrednie i różnorodne powiązania komunikacyjne między nimi sprawiają, że rynek walutowy funkcjonuje jako jednolity rynek globalny.

Globalny charakter rynku walutowego pozwala na dokonywanie transakcji na rynkach międzynarodowych, a to z kolei sprzyja rozwojowi handlu międzynarodowego, zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz inwestycji portfelowych.

Rynek walutowy nie jest zlokalizowany w jednym miejscu, bowiem transakcje walutowe dokonywane są między uczestnikami w wielu regionach świata. Dzięki istnieniu tego rynku handel może być prowadzony przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Podstawową funkcją rynku walutowego jest oferowanie zabezpieczeń chroniących uczestników rynku przed skutkami trudnych do przewidzenia zmian kursowych.

Transakcje rynku walutowego są transakcjami zdecentralizowanymi, zawieranymi na całym świecie dwadzieścia cztery godziny na dobę. Uczestników rynku walutowego można podzielić na: animatorów rynku (np. banki), brokerów (biura maklerskie) oraz klientów (np. korporacje międzynarodowe, importerzy, eksporterzy). Uczestnicy rynku walutowego komunikują się ze sobą za pośrednictwem sieci komputerowej lub telefonicznej, a większość handlu odbywa się za pośrednictwem banków (dotyczy to przede wszystkim klientów korporacyjnych, którzy prawie zawsze dokonują transakcji walutowych, korzystając z usług swoich banków). Rynek walutowy zdominowany jest przez jego animatorów, tj. banki komercyjne oraz banki inwestycyjne, które handlują między sobą za pośrednictwem biur maklerskich.

Największym światowym centrum transakcji walutowych jest Londyn. Wiele transakcji walutowych zawiera się również w Nowym Jorku i Singapurze. Obrót w tych centrach odbywa się 24 godziny na dobę.

Ważną funkcją rynków walutowych jest umożliwienie uczestnikom rynku zredukowania lub kontroli ryzyka walutowego poprzez przeniesienie go na inne podmioty, które podejmą się go przejąć. Zabezpieczający (inaczej hedgers np. eksporterzy, importerzy, instytucjonalni inwestorzy) próbują ryzyko wahań kursowych swojej obecnej lub mającej powstać pozycji kasowej w przyszłości przenieść na innych uczestników rynku, tj. na spekulantów (są to ci uczestnicy rynku, którzy przyjmują świadome ryzyko od zabezpieczających w celu wypracowania zysku). Przez kupno lub sprzedaż instrumentu zostanie utworzona pozycja przeciwna do pozycji kasowej (w przypadku idealnym wynik finansowy transakcji zabezpieczającej wyrównuje zmiany wartości pozycji kasowej).

Rynek walutowy jest rynkiem pozagiełdowym. Kwoty walut i terminy rozliczenia transakcji są negocjowane. Kreatorzy rynku wykorzystują system stałych terminów rozliczania transakcji, podobny do stosowanego na rynku pieniężnym, oraz umowne wielkości transakcji kredytowych. Rynek wymiany walut zdominowany jest przede wszystkim przez handlowe oraz inwestycyjne operacje przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Należą do nich:
  • operacje walutowe na rynku finansowym o charakterze spekulacyjnym i zabezpieczającym, które dokonywane są w celach inwestycyjnych,
  • rozliczenia przedsiębiorstw z tytułu operacji handlu zagranicznego oraz transfery związane z inwestycjami zagranicznymi,
  • inwestycje i rozliczenia finansowe korporacji międzynarodowych, dokonywane na rynkach międzynarodowych.
Rynek walutowy oferuje produkty zarówno do prostej zamiany dwóch walut, do zabezpieczenia ryzyka walutowego, jak i do wykorzystania szansy, wynikającej z ruchów kursu. Wszystkie instrumenty rynku walutowego mają jedną istotną cechę, a mianowicie służą one do zarządzania pozycją walutową.

Rynek walutowy Wasze opinie

6-3 =