Eszkola

Norma statystyczna - opis

Normą, w aksjologii (nauce o wartościach), zwykło się nazywać pojęcie wartości, powinności określonego zachowania się. Normą statystyczną nazywamy przedział utworzony na podstawie wartości średniej arytmetycznej, do której dodajemy oraz odejmujemy wartość odchylenia standardowego.

Jak się tworzy normy w ujęciu statystycznym?

Przede wszystkim, pod uwagę bierzemy populację ogólną - przeprowadzamy badania oraz opracowujemy statystykę. Oczywiście, tutaj statystyka zdążyła nauczyć nas, że nawet przy, na pierwszy rzut oka, dziwnych rozkładach poszczególnych czynników przy ich dużej liczbie, dana cecha dąży do rozkładu normalnego. W skrócie: dużo wyników, które oscylują wokół pewnej wartości przeciętnej, mało wyników skrajnych, rozrzut podawany za pomocą odchylenia standardowego. Rozkłady normalne charakteryzowane są przez dwie wartości: przeciętną (czyli średnią) oraz odchylenie standardowe. W tym zakresie mieści się pewien zakres wyników. Tak właśnie można zdefiniować normę statystyczną.

Oczywiście, wcześniej wspomniany rozkład normalny jest najbardziej pożądanym rozkładem przez badaczy. Powodem jest przede wszystkim fakt, że w rozkładzie normalnym dostrzec można jedynie nieliczne anomalie. Ponadto rozkład ten jest symetryczny, ma dwa parametry, jeżeli dodamy do niego liczbę (lub pomnożymy przez liczbę) to uzyskamy rozkład, który również będzie rozkładem normalnym, itd. Rozkład normalny ma charakterystyczny kształt "krzywej dzwonowej", symetrycznej w stosunku do średniej. Jest to teoretyczny rozkład prawdopodobieństwa, który jest powszechnie wykorzystywany w odniesieniu do wnioskowania statystycznego, jako przybliżenie rozkładu z próby.

Norma statystyczna Wasze opinie

7-3 =