Eszkola

Równanie Kaptay'a - wzór wzór

Równanie Kaptay'a wyrażone jest wzorem:

\(\eta=\cfrac{hN}{\sum\limits_{i=1}^{n}X_iV_i+\Delta V^E}\cdot \exp\left(\cfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\Delta G_i - \alpha \Delta H_m}{RT}\right)\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość \([Pa\cdot s]\),

\(h\) - stała Plancka \([J\cdot s]\),

\(N\) - liczba Avogadro \([\cfrac{1}{mol}]\),

\(X_i\) - ułamek molowy składnika \(i\)-tego \([\cfrac{mol}{m^3}]\),

\(V_i\) - objętość molowa składników stopu \([\cfrac{m^3}{mol}]\),

\(\Delta V^E\) - nadmiarowa objętość molowa stopu n-składnikowego \([-]\),

\(\Delta G_i\) - zmiana energii swobodnej Gibbsa składników stopu \([\cfrac{kJ}{mol}]\),

\(\Delta H_m\) - entalpia tworzenia \([\cfrac{kJ}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\).Równanie Kaptay'a - wzór - jak stosować w praktyce?

4×5 =