Eszkola

Wzór na względne schłodzenie wody wzór

Wzór na względne schłodzenie wody ma postać:

\(X_n=\cfrac{\sum\limits_{i=1}^{i=n-1}\dot Q_i}{\dot Q_c}+\cfrac{\dot Q_n}{2\beta \dot Q_c}\)

gdzie:

\(X_n\) - względne schłodzenie wody \([-]\),

\(\sum\limits_{i=1}^{i=n-1}\dot Q_i\) - suma mocy grzejników \([W]\),

\(\dot Q_n\) - wymagana moc cieplna n-tego grzejnika \([W]\),

\(\dot Q_c\) - całkowita moc cieplna grzejnika w obiegu ogrzewania jednorurowego \([W]\),

\(\beta\) - współczynnik rozpływu (β=0,33÷0,5) \([-]\).Wzór na względne schłodzenie wody - jak stosować w praktyce?

8+7 =