Eszkola

Wzór na potencjał entalpii procesu chłodzenia wzór

Wzór na potencjał entalpii procesu chłodzenia  ma postać:

\((h-h_{ws})=\cfrac{q}{\sigma}\)

gdzie:

\((h-h_{ws})\) - potencjał entalpii procesu chłodzenia \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(h\) - entalpia właściwa powietrza \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(h_{ws}\) - entalpia właściwa powietrza wilgotnego nasyconego \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(q\) - ciepło chłodzenia \([\cfrac{kW}{m^2}]\),

\(\sigma\) - współczynnik wnikania masy \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\).Wzór na potencjał entalpii procesu chłodzenia - jak stosować w praktyce?

5×7 =