Eszkola

Wzór na potencjał entalpii procesu ogrzewania wzór

Wzór na potencjał entalpii procesu ogrzewania  ma postać:

\((h_{ws}-h)=\cfrac{q}{\sigma}\)

gdzie:

\((h_{ws}-h)\) - potencjał entalpii procesu ogrzewania \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(h\) - entalpia właściwa powietrza \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(h_{ws}\) - entalpia właściwa powietrza wilgotnego nasyconego \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(q\) - ciepło ogrzewania \([\cfrac{kW}{m^2}]\),

\(\sigma\) - współczynnik wnikania masy \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\).Wzór na potencjał entalpii procesu ogrzewania - jak stosować w praktyce?

6+5 =