Chemia

 1. Barwa płomienia

 2. Barwy roztworów

 3. Cząstki elementarne

 4. Długości wiązań

 5. Energia jonizacji pierwiastków

 6. Energia sieci krystalicznych

 7. Energia wiązania

 8. Gęstość d (g/cm^3) wodnych roztworów kwasów i zasad w temp. 20 st. Celsjusza

 9. Gęstość wodnych roztworów soli nieorganicznych

 10. Gęstość wody w zależności od temperatury

 11. Iloczyny (stałe) rozpuszczalności substancji

 12. Iloczyny rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych związków w wodzie w temperaturze pokojowej

 13. Mieszaniny oziębiające

 14. Momenty dipolowe

 15. Nadnapięcia wodoru, tlenu i metali na różnych elektrodach

 16. Podstawowe właściwości gazów i par

 17. Potencjały normalne wybranych półogniw

 18. Powinowactwo elektronowe

 19. Rozmieszczenie elektronów w atomach

 20. Rozpuszczalność gazów w wodzie w zależności od temperatury

 21. Rozpuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury

 22. Skład izotopowy pierwiastków

 23. Stałe dielektryczne rozpuszczalników (względne przenikalności elektryczne)

 24. Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temp. 298 K

 25. Stałe ebulioskopowe i krioskopowe

 26. Szereg elektrochemiczny (napięciowy) pierwiastków

 27. Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia

 28. Właściwości fizyczne niektórych związków nieorganicznych

 29. Właściwości fizyczne niektórych związków organicznych

 30. Właściwości i niektórych ciał stałych

 31. Właściwości niektórych cieczy

 32. Właściwości termochemiczne związków organicznych

 33. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych