Chemia

Związki chemiczne

 1. Alkohol etylowy

 2. Alkohol metylowy

 3. Benzen

 4. Chlorowodór

 5. Eten (etylen)

 6. Glicerol (gliceryna)

 7. Glikol etylenowy (1,2 – etanodiol)

 8. Kwas etanowy (octowy)

 9. Metan

Chemia ogólna

 1. Alkany i ich nazewnictwo

 2. Alkeny i ich nazewnictwo

 3. Atom i cząsteczka

 4. Dysocjacja elektrolityczna

 5. Entalpia reakcji

 6. Hydroliza soli

 7. Izomeria w alkanach

 8. Izomeria w alkenach

 9. Izotopy

 10. Korozja metali

 11. Kraking termiczny i katalityczny

 12. Kwasy i ich nazewnictwo

 13. Liczba masowa i atomowa

 14. Masa atomowa i cząsteczkowa

 15. Metody otrzymywania alkenów

 16. Metody rozdzielania mieszanin

 17. Mieszanina jednorodna i niejednorodna

 18. Mol

 19. Objętość molowa gazów

 20. Odwracalność reakcji

 21. Pierwiastki i związki chemiczne

 22. Prawo działania mas

 23. Prawo zachowania masy

 24. Promieniotwórczość pierwiastków

 25. Przeróbka fizyczna ropy naftowej

 26. Reforming (izomeryzacja)

 27. Reguła przekory

 28. Ropa naftowa

 29. Stężenie procentowe

 30. Stopień utlenienia

 31. Szybkość reakcji

 32. Tlenki i ich nazewnictwo

 33. Wartościowości pierwiastków

 34. Właściwości alkenów

 35. Właściwości chemiczne wodorotlenków

 36. Właściwości i otrzymywanie alkanów

 37. Wodorki

 38. Wodorotlenki i ich nazewnictwo

Pierwiastki chemiczne

 1. Azot

 2. Beryl

 3. Bor

 4. Chlor

 5. Fluor

 6. Fosfor

 7. Glin

 8. Hel

 9. Krzem

 10. Lit

 11. Magnez

 12. Neon

 13. Potas

 14. Siarka

 15. Sód

 16. Tlen

 17. Węgiel

 18. Wodór